Det er vigtigt at få bortledt regnvandet effektivt fra taget. Ellers kan det medføre afskalninger af facaden og sætningsrevner i murværket, samt øge risikoen for råd og svamp i tagkonstruktionen. Det fører hurtigt til voldsomme udgifter og forkorter husets levetid.

Når det regner, samler der sig hurtigt en stor mængde vand på tagfladen. På grund af hældningen løber vandet selvfølgelig ned af taget og uden en tagrende vil det rende ud over kanten og ned på jorden foran huset. Eventuelt vil en del af regnvandet løbe ned af facaden eller slå ind under tagskægget, hvis vind, vejr og andre forhold gør det muligt.

Det medfører, at regnvandet trænger ned i jorden tæt ved grunden. Den øgede fugt i jorden vil med tiden trænge ind i grunden. Samtidig vil eventuelt vand på facaden begynde at trænge ind i murværket og det vand, der slår ind under tagskægget, vil trænge ind i træet i tagkonstruktionen.

Resultatet er, at risikoen for frostsprængninger i facade og grund mangedobles, ligesom der er større risiko for, at der opstår råd og svamp i træværket i taget. Så snart vil eventuelt puds eller mørtel begynde at skalle af på facaden, der vil opstår sætningsrevner – først i grunden og snart i murværket – og tagkonstruktionen vil begynde at rådne. Det løber hurtigt op, hvis du skal reparere de opfattende skader.

Godt vi har tagrender

Men heldigvis sker det ikke så tit. For de fleste huse i dag er udstyret med tagrender, nedløbsrør og afløb, der bortskaffer regnvandet fra taget og enten leder det ud i kloarken eller ned i en faskine langt væk fra grunden, hvor det stille og roligt kan sive ned i jorden.

Men stopper tagrenden til, fordi den ikke bliver renset eller opstår der revner i samlingerne i tagrenden, går der ikke længe, før de samme skavanker begynder at kunne ses på huset. For som Johannes Møllehave så rigtigt har udtrykt det, så udhules selv stenen med tiden af dråben.

Renses tagrenden ikke regelmæssigt og mindst en gang om året, vil det skidt, der samler sig i den, holde på fugten og dermed øge risikoen for at der opstår frostsprængninger i samlingerne i tagrenden.

Nye vejrforhold fordrer nye tagrender

Men selv om du har gode og velholdte tagrender, behøver du ikke være på den sikre side. For det danske vejr er i hastig forandring og der opstår oftere skybrud med øgede regnmængder, der sjældent kan rummes i tagrender, der er dimensioneret til tidligere tiders regnskyl.

Samtidig tager vinden til og der kommer oftere storme end før. Begge dele faktorer, der stiller nye krav til tagrenderne, både hvad angår dimensioneringen og holdbarheden.

Jo oftere tagrenderne render over og jo mere beskadigede de bliver af vindens rasen, jo større risiko er der for, at der opstår nogle af de følgeskader, som vi har beskrevet først i artiklen.

Er det tid til nye tagrender?

Så netop i disse år er der grund til at se ekstra kritisk på husets tagrender. Kan de stå distancen og kan de holde til endnu en vinters storme og frost.

Oplever du tit, at tagrenderne ikke kan rumme regnmængderne eller ser tagrenden slidt ud, er beslutningen ikke så svær at træffe. Eventuelt kan du alliere dig med en fagmand, der hurtigt kan undersøge, om tagrenden er god nok eller om du trænger til en ny.
 

Alfabetisk

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Æ

Ø

Å