Det er dyrt at lægge nyt tag på huset! Heldigvis kan du oftest nøjes med en tagrenovering, hvor der fjernes alger og mos og eventuelle skader, revner og utætheder i taget repareres. Eventuelt afsluttes med en tagmaling, så taget fremstår helt nyt og friskt. Er den underliggende tagkonstruktion stadig i orden, er det en billig måde at forlænge taget levetid på.

En tagrenovering er først og fremmest en måde at forlænge tagets levetid på. Skaderne udbedres og tagets visuelle udtryk opdateres. Det har stor betydning for ejendomsværdien og kan oftest udskyde investeringen i nyt tag i nogle år.

Men noget nyt tag er det ikke og skal tagrenoveringen have blivende værdi, kræver det at den underliggende tagkonstruktion er i orden. Ellers er en tagrenovering spildt arbejde og spildte penge.

Forsøg ikke taget på grund af økonomien

Men er tagkonstruktionen under taget i orden og har du ikke råd til at få skiftet taget her og nu, er tagrenoveringen det bedste alternativ. For taget er husets mest udsatte bygningsdel, når det gælder elementernes rasen. Selv små mængder vand, der trænger gennem revner eller skader på taget, kan forårsage store skader, hvis de ikke opdages og stoppes i tide. Der går ikke længe før råd, svamp og skimmel spreder sig i træværket og tagrummet, ligesom risikoen for frostsprængninger af tegl eller tagplader øges og truer med at gøre problemet endnu større.

For så snart der er gået et lille hjørne af et tegl eller en tagplade, øges risikoen også for, at vinden kan få fat i tagkonstruktionen. Får en storm først blæst et enkelt tegl eller en tagplade af taget, kan vinden for alvor komme til. Snart udløser det en lavine af flyvende tagsten eller tagplader. Nu har blæst og regn fri adgang til det underliggende hus, hvor det kan forårsage store skader.

Det er bedre at forebygge end at helbrede

Med en tagrenovering kan du komme disse voldsomme skader i forkøbet. Det er både billigere nu og på lang sigt. For en korrekt udført tagrenovering kan nemt lægge både 5 og 10 år til tagets levetid. Men det kræver, at dem der udfører tagrenoveringen, kender den pågældende tagtype og ved, hvad de har med at gøre.

For hvad og hvor meget der kan renoveres, afhænger i høj grad af tagtypen. Har du tegl- eller pladetag, er det en forholdsvis simpel operation at skifte beskadigede eller revnede tagplader eller teglsten. Ældre teglsten kan oftest købes hos diverse forhandlere, der har specialiseret sig i dette og det samme kan tagplader, så længe der ikke er asbest i dem. Er der det, er det en helt anden sag.

På samme måde kan rygningssten og -plader, skotrender og eventuelle udluftningshætter udskiftes. Ligger der tagpap på taget, vil det oftest være muligt at tætne utætheder ved f.eks. sternkapsler eller udskifte beskadigede områder i tagfladen uden de store problemer eller økonomiske udfordringer.

Algefjerning og maling af taget

Forud for enhver renovering er det en god ide at få fjernet eventuelle alge- og mosbelægninger fra taget. De holder på fugten og øger risikoen for, at der opstår frostskader på taget.

Når algerne og mos først er fjernet, er det nemmere at renovere taget og det bliver også muligt at få malet det. Så fremstår taget helt nyt og frisk, når først renoveringen er overstået.

Alfabetisk

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Æ

Ø

Å