Med en tagrensning forlænger du tagets levetid, fordi du får fjernet alger og mos, der ellers holder på fugten på taget. Derved øges risikoen for frostsprængninger af tegl og tagplader, så fugt og vand kan få frit løb ind til undertaget og i værste fald tagkonstruktionen og husets loftsrum.

Det nye tag skal ikke have ligget længe, før der begynder at gro alger. Alger er små, encellede planter, der giver sig til at gro på alle overflader i fugtige og skyggefulde områder. Ud over taget vil de derfor også være at finde på fliser, terrasser og husmure. Tydeligst er de på nordvendte steder, der oftest er i skygge for solen.

Alger er en trussel for dit tag

Så inden længe kan du ane et tyndt tæppe af grønne alger på de nordvendte tagflader eller der, hvor der er træer eller nabobygninger, der skygger for solen. Men det betyder ikke, at der ikke er alger på de andre tagflader. De vokser bare ikke så hurtigt og går ligefrem i dvale om sommeren. Men når efteråret og vinteren kommer med mindre intenst sollys og masser af overskyede dage, vågner algerne op til dåd og gror livligt i løbet af hele vinteren.

Så selv om de ikke kan ses lige godt på alle tagflader, kan du roligt regne med, at de er der. Gøres der ikke noget ved algerne, trænger rødderne langsomt ned i overfladen på tegl eller plader og ind i mellemrummene mellem dem.

Algerne holder på fugten og snart får algerne følgeskab af mos og andre vækster. Det øger fugten på taget og kan medføre ubehagelige frostsprængninger, når først vinterens kulde sætter ind. Frostsprængningerne giver revner og sprækker i tegl og tagplader, hvor fugten kan trænge ned i tagkonstruktionen og dermed skabe grobund for både råd i tagkonstruktionen og skimmelsvamp i tagrummet.

Fjern alger, mos og andre ubehageligheder med en tagrensning

Med en tagrensning kan du fjerne alger, mos og andet møg fra taget. Det gøres med et miljøgodkendt rensemiddel, der kan sprøjtes på taget med et særligt sprøjtesystem. På mange enfamilieshuse kan det klares uden at nogen behøver gå taget, mens det på huse i flere etager kræves et stillads.

Den mest miljøvenlige løsning anvender et bekæmpelsessystem, der reducerer og til sidst dræber algerne, men det er også muligt at gå mere hårdhændet til værks og fjerne algerne med højtryksrensning eller sandblæsning. Hvilken løsning der vælges, afhænger af tagets stand og hvorvidt taget eventuelt skal males bagefter.

Få et smukkere og sundere tag, der kan holde længere

Uanset om du vælger at male taget efter en tagrensning eller ej, får du et smukkere og sundere tag, der kan holde længere, fordi alger, mos og andre urenheder ikke længere holder på fugt, skidt og møg.

Samtidig kommer huset til at se pænere og mere vedligeholdt ud, hvilket oftest kan se på ejendomsvurderingen og dine besøgendes kommentarer. For tagfladen er en lige så synlig del af huset som facaden, og ser taget træt ud, forplanter indtrykket sig hurtigt til resten af huset.

Så få renset taget. Det betaler sig!
 

Alfabetisk

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Æ

Ø

Å